Skiensjazzdraget

Kontakt oss

Bookinghenvendelser:

booking@skiensjazzdraget.no

Annen klubbkontakt:

post@skiensjazzdraget.no

Styret

 • Morten Johansson (styreleder) - mobil 900 61 900
 • Kjersti Nyvold (styremedlem) - 957 61 363
 • Agnete Hafskjold (styremedlem) - 920 37 352
 • Frida Sviland (styremedlem) - 414 53 607
 • Terje Baasland (styremedlem) - 977 75 327
 • Ragnar Nilssen (styremedlem) - 913 02 361
 • Benjamin Kubis (styremedlem) - 913 61 763
 • +
 • Tor Arvid Austråt Gundersen (varamedlem) - 970 79 628
 • Anette Storli Andersen (varamedlem) - 988 27 899
 • Sindri Mar Eydal Fridriksson (varamedlem) - 476 11 202

Organisasjonsnummer: 994 606 549