JazzK(l)assen:
Duke Ellington

Ibsenhuset - Peer Gynt

torsdag 16. mars KL 19.00

I JazzKassen - eller JazzK(l)assen om du vil - får du mulighet til å ta opp faget jazz! Jazzmusikk, jazzteori og jazzhistorie vil være viktige emner i klassen.  André Kassen er faglærer. Denne kvelden er temaet Duke Ellington og hans musikk. Hans innvirkning på klassisk, populær- og jazzmusikk kan ikke overvurderes. 

Med: André Kassen (saxer), Rune Klakegg (piano), Jan Olav Renvåg (bass) og Stig Sjøstrøm (trommer).

Billetter: Ord 300,-. Skiensjazzdragets medlemmer 200,-.